Bouwbedrijf Sterk gaat bewust om met kwaliteitsborging. Het bewaken van de kwaliteit is een continue proces en dient tijdig te worden getoetst en getest. Het bewaken van de kwaliteit gebeurt van ontwerp tot uitvoering, op een zodanige wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoet. Bouwbedrijf Sterk toetst continue haar kwaliteit en draagt zorg voor het voldoen aan de voorschriften binnen de bouw branche.