Verbouwing

De voorbereiding

Voordat u gaat verbouwen is het belangrijk om te weten wat de verbouwing ongeveer behelst. Hoe nauwkeuriger u dit omschrijft, des te duidelijker kunt u zijn en hoe beter wij de offerte kunnen samenstellen, zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Door goede afspraken te maken en deze na te komen is Bouwbedrijf Sterk voortdurend met u in overleg over de gang van zaken en of de wensen nog correct worden uitgevoerd. Een goed begin is het halve werk.

Bouwbesluit

Als u gaat verbouwen krijgt u te maken met het nieuwe Bouwbesluit. Hierin staat aan welke technische eisen een woning moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, constructie, milieu en energiezuinigheid.

Vergunningen

Vaak is voor een verbouwing een vergunning noodzakelijk. Uw gemeente kan u hierover meer vertellen. Meer informatieĀ over vergunningen voor uw verbouwing vindt u op omgevingsloket.nl.

Bouwbedrijf Sterk kan u adviseren en helpen bij de aanvraag van een vergunning.

Het moment van oplevering

De oplevering van een verbouwing is het moment waarop wij denken dat de verbouwing klaar is en u als klant het geleverde werk aanvaardt. Als u akkoord gaat met de oplevering, dan accepteert u de verbouwing zoals die op dat moment aan u is opgeleverd.

Bij een verbouwing is een officieel oplevermoment van belang. Hierbij worden alle (zichtbare) gebreken genoteerd. Technische onvolkomenheden zijn voor u misschien niet zo gemakkelijk te herkennen maar door de jarenlange ervaring van Bouwbedrijf Sterk kunnen wij u op alle gebreken attenderen en ervoor zorg dragen dat deze netjes worden behandeld en uitgevoerd worden. Wij staan garant voor een juiste oplevering die voldoet aan de wensen van de klant en technisch verantwoord zijn.

Na de oplevering

Ook na een verbouwing kunt u op Bouwbedrijf Sterk blijven rekenen. Uiteraard verlenen wij de noodzakelijke service als blijkt dat er onverhoopt toch iets niet in orde is, garantie! Gemiddeld geven wij 8 jaar garantie.

Duurzaam en betaalbaarĀ 

Als u gaat verbouwen dan vraagt u zich wellicht af hoe duurzaam de verbouwing is. En als de verbouwing achter de rug is, hoe onderhoud je dan?

Veilig wonen

Na uw verbouwing wilt u ook veilig wonen. Wat kunt u doen aan brandpreventie, en hoe houdt u inbrekers buiten de deur?