24-05-2018, versie 1:0

Uw privacy is voor Bouwbedrijf Sterk van groot belang, wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bouwbedrijf Sterk.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen en een contract met u af te kunnen sluiten. Wij bewaren deze informatie van het moment van aanvraag tot zes maanden daarna, totdat duidelijk is of wij iets voor u kunnen betekenen. Zo kunnen we bij vervolg(aan)vragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Andere partijen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Beveiliging van uw en onze persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn, passen de beveiliging regelmatig aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris persoonsgegevens aangesteld, die verantwoordelijk is m.b.t. gegevensbescherming. De directie is eindverantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Vragen over gegevensbescherming kunt u per e-mail aan ons sturen via e-mailadres of per telefoon stellen via 06-15181972.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt recht om:
• uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• fouten te laten corrigeren
• verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen
• uw eerder afgegeven toestemming in te trekken
• bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, dit zullen we ook verifiëren zodat we zeker weten dat er geen gegevens van de verkeerde personen worden aangepast of worden verwijderd.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bouwbedrijf Sterk
info@bouwbedrijfsterk.nl
06-15181972