Niet alleen het ondertekenen van de offerte is van belang, maar wat dacht u van de planning, de wijze van betalen, de garanties, afspraken over meerwerk en onderlinge communicatie etc. Deze en nog vele andere belangrijke factoren worden persoonlijk met u besproken en vastgelegd zodat we voor, tijdens en na het project geen scheven gezichten kunnen krijgen.  Na het plaatsen van uw handtekening en de gewenste afspraken kan het project beginnen.